Era of We

Kaffeodlarens intäktsutmaning

En digital plattform för att köpa in ditt kaffe från hela världen och etablera ditt varumärke.

Hero

Det finns en maktobalans i kaffe, ett system av ojämlikhet i välstånd som hotar framtiden för vårt kaffeförsörjning för alltid. Bönder som odlar och säljer färskt kaffe är utlämnade till råvarumarknaden. Oavsett hur mycket arbete de lägger på utsökta, sällsynta eller läckra kaffesorter, är priset de säljer det för utom deras kontroll.

Istället kontrolleras den köpkraften av importörer och exportörer, som arbetar för att köpa det billigaste kaffet, eller kaffet utanför råvarumarknaden, till oförhandlingsbart låga priser.

Kaffemarknaden är volatil. Oförutsägbara förändringar i utbud och efterfrågan tvingar bönder att sälja sitt kaffe med vinstbortfall eller förlust. De slutar ofta med att bönderna tjänar mindre pengar än vad den långsiktiga produktionskostnaden är, och långsiktigt kan de inte försörja sig på att odla kaffe.

Som ett resultat kan bönder inte försörja sina familjer, skicka sina barn till skolan eller ha råd med grundläggande förnödenheter som anständigt boende och hälsovård. De har inte råd att anställa arbetskraft och kaffeodlingar upplever därmed mindre underhåll, samt mer sårbarhet för klimatförändringspåverkade sjukdomar som förstör grödorna.

En bransch som sysselsätter nästan 20 miljoner hushåll världen över ser nu generationer av kaffeproducenter gå i pension. Deras barn ser inga utsikter till en trygg framtid inom branschen och är ovilliga att fortsätta odla kaffe.

Kaffeindustrin är ett ekosystem som är beroende av varje levande organism för att överleva. Kaffebönderna är kärnan i detta, och om denna ena bit saknas kommer systemet inte att överleva.

Av dessa skäl måste vi ge tillbaka säljkraften till kaffebönderna. Vi måste säkra en ljusare framtid för kommande generationer av bönder, såväl som framtiden för vår älskade dagliga dryck.

Boka en demo