Loading ...

Koffeinfri Kaffe

Koffeinfri kaffe er kaffe uten koffein. Mange mennesker tåler ikke koffein, enten på grunn av helseproblemer eller som en personlig preferanse, så koffeinfri kaffe er et enkelt alternativ hvis du ikke vil gi opp kaffen helt. Det finnes ulike metoder for koffeinfri kaffe, hovedsakelig med bruk av vann eller løsemidler for å trekke ut koffeinmolekylene. Koffeinfri kaffe er imidlertid ikke helt koffeinfri, bare 96-97 % koffeinfri.