Loading ...

Americano

Americano eller Caffe Americano görs genom att späda en shot espresso med varmt vatten. En enkel eller dubbel shot espresso kan användas, beroende på hur stark Americano behöver vara. Denna kaffeberedning blev populär på 1970-talet, vissa säger på grund av amerikanska turister i Italien som föredrog att deras espresso späddes för att enklare konsumera.