Loading ...

Klimaændringer og kaffe: Bæredygtighedsudfordringer

Klimaforandringerne udgør en alvorlig trussel mod kaffeproduktionen. Ændringer i vejrmønstre, stigende temperaturer og ustabile markedspriser bringer industrien i fare. Sociale spørgsmål som arbejdsforhold og ulighed mellem kønnene forstærker problemet, ligesom miljøforringelse fra skovrydning, vandknaphed og forurening.

C
Chandra Melo
Kaffeeksperter@The Coffee Lab

Om forfatteren

Author-image
Chandra Melo

Marketing as job, barista as passion. An authentic coffee lover, looking for the next fantastic cup of coffee that I will fall in love with. Coffee, for me, is more than a beverage. It's about community and connection - how can all the world consume the same fruit? And differently? How can we have so many different tastes? I also don't know. And because of this, I feel in love each day more for this world. Happy to share and make a change in the coffee community.

Add comment