Loading ...

Klimatförändringar och kaffe: hållbarhetsutmaningar

Klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot kaffeproduktionen. Förändringar i vädermönster, stigande temperaturer och volatila marknadspriser äventyrar branschen. Sociala frågor som arbetsvillkor och ojämlikhet mellan könen förvärrar problemet, liksom miljöförstöring från avskogning, vattenbrist och föroreningar.

C
Chandra Melo
Kaffeexperter@The Coffee Lab

Om författaren

Author-image
Chandra Melo

Marketing as job, barista as passion. An authentic coffee lover, looking for the next fantastic cup of coffee that I will fall in love with. Coffee, for me, is more than a beverage. It's about community and connection - how can all the world consume the same fruit? And differently? How can we have so many different tastes? I also don't know. And because of this, I feel in love each day more for this world. Happy to share and make a change in the coffee community.

Add comment