Loading ...

Kaffe och bevarande av biologisk mångfald

Kaffe är mer än en drink; det är ett ekosystem som är väsentligt. Upptäck hur kaffeproduktion påverkar bevarandet av den globala biologiska mångfalden. Utforska kopplingen, hållbara jordbruksmetoder, certifieringsprogram, fallstudier, ekonomiska incitament, konsumentinflytande och utmaningarna på vägen mot biologisk mångfaldsvänlig kaffeproduktion.

C
Chandra Melo
Kaffeexperter@The Coffee Lab

Om författaren

Author-image
Chandra Melo

Marketing as job, barista as passion. An authentic coffee lover, looking for the next fantastic cup of coffee that I will fall in love with. Coffee, for me, is more than a beverage. It's about community and connection - how can all the world consume the same fruit? And differently? How can we have so many different tastes? I also don't know. And because of this, I feel in love each day more for this world. Happy to share and make a change in the coffee community.

Add comment