Loading ...

Bygga motståndskraft: Hur Robusta kaffebönor anpassar sig till klimatförändringar

Den här artikeln utforskar klimatförändringens inverkan på robusta-kaffe och dyker in i industrins ansträngningar för hållbarhet mitt i stigande temperaturer. Trots inneboende motståndskraft skymtar utmaningar och kräver anpassningsstrategier. Genom att lyfta fram hållbara metoder i verkligheten, från klimatsmart jordbruk till vattenförvaltning, understryker det robustaindustrins engagemang för miljömässig och socioekonomisk hållbarhet.

C
Chandra Melo
Kaffeexperter@The Coffee Lab

Om författaren

Author-image
Chandra Melo

Marketing as job, barista as passion. An authentic coffee lover, looking for the next fantastic cup of coffee that I will fall in love with. Coffee, for me, is more than a beverage. It's about community and connection - how can all the world consume the same fruit? And differently? How can we have so many different tastes? I also don't know. And because of this, I feel in love each day more for this world. Happy to share and make a change in the coffee community.

Add comment